News & Events

Komisja wzywa GRECJA i MALTA do prawidłowego wdrożenia przepisów UE dotyczących charakterystyki energetycznej budynków

Share this Post:

Shutterstock / jorisvo

W dniu 7 grudnia 2017 r., W kontekście grudniowego pakietu dotyczącego uchybień zobowiązaniom, Komisja Europejska ogłosiła, że ​​wysłała wezwania do usunięcia uchybienia, prosząc Grecję i Maltę o zapewnienie prawidłowego wdrożenia dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (dyrektywa 2010/31 / UE) .

Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia i stosowania minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej dla nowych i istniejących budynków, zapewnienia certyfikacji charakterystyki energetycznej budynków i wymaga regularnej kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji. Dyrektywa wymaga również, aby kraje UE zapewniły, że wszystkie nowe budynki będą "prawie zerową energią" od 2021 r. (Od 2019 r. - w przypadku budynków publicznych).

W comiesięcznym pakiecie decyzji w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego Komisja prowadzi postępowanie sądowe przeciwko państwom członkowskim za niedotrzymanie zobowiązań wynikających z prawa UE. Decyzje te, obejmujące różne sektory i obszary polityki UE, mają na celu zapewnienie właściwego stosowania prawa UE z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw.

Możesz przeczytać cały grudniowy pakiet naruszeń za pomocą poniższego linku.