News & Events

Komisja wzywa HISZPANIA do właściwego wdrożenia przepisów UE w sprawie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej

Share this Post:

Shutterstock / symbiot

W dniu 4 października 2017 r., W ramach pakietu dotyczącego naruszenia w październiku, Komisja Europejska ogłosiła wysłanie wezwania do usunięcia uchybienia, w którym zwróciła się do Hiszpanii o zapewnienie prawidłowego wdrożenia prawodawstwa UE dotyczącego efektywności energetycznej (dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej, dyrektywa 2012/27 / UE ).

Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek zainstalowania indywidualnych liczników lub rozdzielaczy kosztów energii w celu pomiaru zużycia energii i rozdzielenia kosztów w budynkach wielorodzinnych i wielofunkcyjnych, w których ogrzewanie, chłodzenie i / lub ciepłej wody są dostarczane z instalacji centralnej / zbiorczej.

Hiszpania ma teraz dwa miesiące na odpowiedź.

Więcej informacji na temat pakietu dotyczącego naruszenia w październiku można znaleźć w odpowiednim arkuszu informacyjnym o następującej treści: