News & Events

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Komisja wzywa HISZPANIA do właściwego wdrożenia przepisów UE w sprawie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej

Share this Post:

Shutterstock / symbiot

W dniu 4 października 2017 r., W ramach pakietu dotyczącego naruszenia w październiku, Komisja Europejska ogłosiła wysłanie wezwania do usunięcia uchybienia, w którym zwróciła się do Hiszpanii o zapewnienie prawidłowego wdrożenia prawodawstwa UE dotyczącego efektywności energetycznej (dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej, dyrektywa 2012/27 / UE ).

Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek zainstalowania indywidualnych liczników lub rozdzielaczy kosztów energii w celu pomiaru zużycia energii i rozdzielenia kosztów w budynkach wielorodzinnych i wielofunkcyjnych, w których ogrzewanie, chłodzenie i / lub ciepłej wody są dostarczane z instalacji centralnej / zbiorczej.

Hiszpania ma teraz dwa miesiące na odpowiedź.

Więcej informacji na temat pakietu dotyczącego naruszenia w październiku można znaleźć w odpowiednim arkuszu informacyjnym o następującej treści: