News & Events

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Program roboczy Horyzont 2020 w 2018-2020: otwiera się teraz bezpieczne, czyste i wydajne energie

Share this Post:

ec.europa.eu

W dniu 27 października 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła ostateczny program prac na rzecz programu "Horyzont 2020" , obejmujący lata budżetowe 2018, 2019 i 2020 i przedstawiający inwestycje w wysokości około 30 mld EUR.

Nowe funkcje tego programu prac obejmują działania mające na celu wspieranie innowacji rynkowych, wysoce zintegrowanych działań zwanych obszarami nacisku, kładących nacisk na lepsze rozpowszechnianie wyników i skupienie się na otwartym dostępie do danych. Program roboczy obejmuje także działania mające na celu zwiększenie uproszczenia (np. Finansowanie ryczałtowe), poszerzenie uczestnictwa z mniej wydajnych krajów oraz rozwiązywanie niedopasowania umiejętności.

Szczególny nacisk kładzie się na trzy z czterech strategicznych priorytetów w dziedzinie badań i innowacji, których głównym celem jest "wyzwanie społeczne Challenge of Horizon 2020" bezpieczne, czyste i wydajne energetycznie - dekapitalizacja zasobów budowlanych UE do roku 2050; wzmocnienie przywództwa UE w zakresie odnawialnych źródeł energii; oraz rozwijanie niedrogich i zintegrowanych rozwiązań w zakresie magazynowania energii. Odpowiednie wezwanie obejmuje kilka zaproszeń związanych z efektywnością energetyczną budynków; trzy z nich zostały otwarte 31 października 2017 r . :

LC-SC3-RES-4-2018: System energii odnawialnej zintegrowany w skali budynku ( Termin: 31 stycznia 2018 r., II etap Termin: 23 sierpnia 2018 r.)

Propozycje będą stanowiły kombinację różnych technologii energii odnawialnej, aby pokryć możliwie największy udział w zapotrzebowaniu na energię elektryczną, ogrzewanie i chłodzenie wielorodzinnego budynku mieszkalnego lub komercyjnego lub publicznego lub przemysłowego (w przypadku budynku przemysłowego, projekt nie jest oczekiwany w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych procesu przemysłowego).

LC-SC3-RES-5-2018: Zwiększona wydajność technologii lokalnych rozwiązań w zakresie ogrzewania i chłodzenia (termin: 13 lutego 2018)

Propozycje powinny dotyczyć jednego lub więcej następujących aspektów:

  • Optymalizacja różnych elementów systemu odnawialnego ogrzewania i chłodzenia;
  • Opracowanie narzędzi i systemów do optymalizacji projektowania i monitorowania różnych elementów systemu ogrzewania i chłodzenia;
  • Rozwój zintegrowanych systemów sterowania dla inteligentnego działania systemu ogrzewania i chłodzenia.

LC-SC3-RES-6-2018: wykazanie znacznej redukcji kosztów dla rozwiązań Zintegrowanego Zintegrowanego PV (BIPV) (termin: 13 lutego 2018)

Wspierane będą rozwiązania obejmujące: a) nowe koncepcje dotyczące produktów BIPV spełniające te wymagania i ekonomiczne techniki produkcji redukujące ich dodatkowe koszty o 75% do roku 2030 w porównaniu z poziomami z 2015 r .; b) pokazanie tych koncepcji w systemie energetycznym BIPV, które gwarantuje funkcjonalność budynku i potrzeby energetyczne w cyklu życia. Propozycje będą obejmować wielodyscyplinarne konsorcja, w tym przemysł produkcji PV. W stosownych przypadkach zostaną również uwzględnione materiały z branży materiałów budowlanych, jednostki certyfikujące i podmioty działające na rynku, którzy zobowiązują się do przyjęcia / wdrożenia wyników. Propozycje będą dotyczyć kwestii normalizacji.