News & Events

Wnioski komisji Łotwy w pełni zgodne efektywności energetycznej budynków Dyrektywa

Share this Post:

Uzasadnionej opinii

 

Komisja europejska zażądała Łotwa prawidłowo transponowane wszystkie wymagania efektywności energetycznej budynków (Dyrektywa 2010/31/UE) w prawo krajowe.

 

W UE, budynki są odpowiedzialne za 40% zużycia energii i 36% emisji CO2. Prawidłowe wykonanie Dyrektywy ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów UE w zakresie energii i klimatu, a także zwiększenie komfortu i pomaga klientom zaoszczędzić pieniądze na rachunki za energię. Państwa członkowskie powinny opracować i stosować minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej dla nowych i istniejących budynków, zapewnienie certyfikacji energetycznej budynków, a także wymagają regularnej kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji. Ponadto, Dyrektywa wymaga od państw członkowskich zapewnienia, aby wszystkie nowe budynki niemal zero energii budynków z 2021 roku.

 

Zdaniem komisji, nie wszystkie wymagania Dyrektywy zostały spełnione na Łotwie. W szczególności, świadectw efektywności energetycznej, które mają być wydane, gdy budynki są zbudowane, sprzedawane lub wynajmowane nowemu najemcy nie jest obowiązkowe, w Łotwie, ale i muszą być dostarczane tylko na wniosek nabywcy, najemcy lub lokatora. Dyrektywa wymaga również, aby certyfikaty energetyczne są wyświetlane w widocznym miejscu w budynkach, często odwiedzanych przez mieszkańców, podczas gdy prawo krajowe ogranicza te zobowiązania na budynku, należącego do społeczeństwa.

 

Wreszcie, nie ma więcej korzyści, niż jest to przewidziane w dyrektywie i nie ma wystarczających mechanizmów mających zapewnić zgodność z wymaganiami Dyrektywy. U Łotwy ma dwa miesiące, aby poinformować komisję europejską O działaniach podjętych w celu skorygowania tej sytuacji; w przeciwnym razie komisja może podjąć decyzję o powrocie polskich władz w sądzie UE.

 

 

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz biuletyn komisji w sprawie pakietu naruszenia lutego w linku poniżej.

News Url: