News & Events

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Wnioski komisji Łotwy w pełni zgodne efektywności energetycznej budynków Dyrektywa

Share this Post:

Uzasadnionej opinii

 

Komisja europejska zażądała Łotwa prawidłowo transponowane wszystkie wymagania efektywności energetycznej budynków (Dyrektywa 2010/31/UE) w prawo krajowe.

 

W UE, budynki są odpowiedzialne za 40% zużycia energii i 36% emisji CO2. Prawidłowe wykonanie Dyrektywy ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów UE w zakresie energii i klimatu, a także zwiększenie komfortu i pomaga klientom zaoszczędzić pieniądze na rachunki za energię. Państwa członkowskie powinny opracować i stosować minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej dla nowych i istniejących budynków, zapewnienie certyfikacji energetycznej budynków, a także wymagają regularnej kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji. Ponadto, Dyrektywa wymaga od państw członkowskich zapewnienia, aby wszystkie nowe budynki niemal zero energii budynków z 2021 roku.

 

Zdaniem komisji, nie wszystkie wymagania Dyrektywy zostały spełnione na Łotwie. W szczególności, świadectw efektywności energetycznej, które mają być wydane, gdy budynki są zbudowane, sprzedawane lub wynajmowane nowemu najemcy nie jest obowiązkowe, w Łotwie, ale i muszą być dostarczane tylko na wniosek nabywcy, najemcy lub lokatora. Dyrektywa wymaga również, aby certyfikaty energetyczne są wyświetlane w widocznym miejscu w budynkach, często odwiedzanych przez mieszkańców, podczas gdy prawo krajowe ogranicza te zobowiązania na budynku, należącego do społeczeństwa.

 

Wreszcie, nie ma więcej korzyści, niż jest to przewidziane w dyrektywie i nie ma wystarczających mechanizmów mających zapewnić zgodność z wymaganiami Dyrektywy. U Łotwy ma dwa miesiące, aby poinformować komisję europejską O działaniach podjętych w celu skorygowania tej sytuacji; w przeciwnym razie komisja może podjąć decyzję o powrocie polskich władz w sądzie UE.

 

 

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz biuletyn komisji w sprawie pakietu naruszenia lutego w linku poniżej.

News Url: