EHPA - European Heat Pump Association

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Webinar 9: The perception of sound and heat pumps   Date: 2.09.2020Time: 10:10 – 11:22 am CEST   Speakers (TBC):
Post date: 26 cze 2020
Type: Termin

Webinar 8: Planning support for green buildings and cities   Date: 22.07.2020 Time: 10:10 – 11:22 am CEST   Speakers: Chris Caerts, Project & Product Manager, VITO NV Martin Jakob, Executive partner, TEP Energy Steffen Robbi, Business-Manager, AIT Austrian Institute of Technology  
Post date: 22 cze 2020
Type: Termin

THE ENERGY TRANSITION SERIES - How to be more "gridful"? Envisioning Europe's electric grid with heat pumps   Date: July 08 Time: 10:10 - 11:22 (CEST) Tickets:  free  get tickets
Post date: 19 cze 2020
Type: Termin

The energy transition in the built environment: High-rise buildings   Speakers:   Andreas Kahr, Heat Pump Business DevelopmentVaillant Group Austria GmbH Martin Betz, Group Technical Director - Glen Dimplex    Date and Time: June 24  10:10 - 11:22 (+02:00 CEST)  
Post date: 11 cze 2020
Type: Termin

Online The Essence of Heat Pump Series Heat pumps in renovation: The most flexible technology when renovating any kind of building   Date: 17.06.2020 Time: 10:10 – 11:22 am CEST   Speakers: Christianna Papazahariou, European Regulatory Manager, LG Electronics   THE VISIONARY LEADERS PROVIDING YOU WITH THE ESSENCE OF THE ENERGY TRANSITION  
Post date: 10 cze 2020
Type: Termin

EHPA is pleased to invite you to its new Online Projects Talks series. Bringing together the knowledge gained from our projects and linking it with likeminded initiatives from outside our organization.  
Post date: 9 cze 2020
Type: Termin

5 czynników, które powstrzymują energię przejście do zerowej emisji spalin w Europie do 2050 roku, pisze Thomas Nowak.   Jak wykorzystujemy energię w naszym społeczeństwie trzeba zmienić, jeśli chcemy utrzymać globalne ocieplenie poniżej 2°C, jak przewidziano w cop21 w Paryżu. To przejście musi obejmować decydentów na wszystkich poziomach i powinna przede wszystkim obejmować obywateli.  
Post date: 28 mar 2017
Type: Ask the Experts

A dekarbonizacji systemu energetycznego Europy bez odwęglania zakresie ogrzewania niemożliwe. Jednak podejmowane obecnie wysiłki zbyt wolno. Konwersja branży grzewczej -od badań i rozwoju do produkcji, instalacji i konserwacji - wymaga ogromnych wysiłków ze strony wszystkich zainteresowanych stron. Z powodu błędnych cen energii, aktualne warunki rynkowe nie są odpowiednie, aby wywołać odpowiednie zmiany.  
Post date: 3 lut 2017
Type: Aktualności

A decarbonisation of Europe’s energy system without a decarbonisation of the heating sector is impossible. Yet, efforts currently under way are too slow. Transforming the heating industry -from research and development to manufacturing, installation and maintenance- requires a gigantic effort by all stakeholders. Due to the distorted prices for energy, current market conditions are not suitable to trigger the necessary change.  
Post date: 3 lut 2017
Type: Aktualności

Na DecarbHeat initiative ma na celu łączenie dużych graczy ogrzewania i chłodzenia przemysłu i innych kluczowych interesariuszy. Razem mogą zrobić wzrok 100% węglowodorowych europejskie systemy ogrzewania i chłodzenia rzeczywistością. Inicjatywa składa się z DecarbHeat przemysłu kaucja %Deklaracji 00DecarbHeat wsparcia. Both zostanie oficjalnie otwarta do podpisu w #DecarbHeat 2017 forum  w Brukseli 11-12 maja 2017 roku.    
Post date: 1 lut 2017
Type: Termin