EHPA - European Heat Pump Association

5 czynników, które powstrzymują energię przejście do zerowej emisji spalin w Europie do 2050 roku, pisze Thomas Nowak.   Jak wykorzystujemy energię w naszym społeczeństwie trzeba zmienić, jeśli chcemy utrzymać globalne ocieplenie poniżej 2°C, jak przewidziano w cop21 w Paryżu. To przejście musi obejmować decydentów na wszystkich poziomach i powinna przede wszystkim obejmować obywateli.  
Post date: 28 mar 2017
Type: Ask the Experts

A dekarbonizacji systemu energetycznego Europy bez odwęglania zakresie ogrzewania niemożliwe. Jednak podejmowane obecnie wysiłki zbyt wolno. Konwersja branży grzewczej -od badań i rozwoju do produkcji, instalacji i konserwacji - wymaga ogromnych wysiłków ze strony wszystkich zainteresowanych stron. Z powodu błędnych cen energii, aktualne warunki rynkowe nie są odpowiednie, aby wywołać odpowiednie zmiany.  
Post date: 3 lut 2017
Type: Aktualności

A decarbonisation of Europe’s energy system without a decarbonisation of the heating sector is impossible. Yet, efforts currently under way are too slow. Transforming the heating industry -from research and development to manufacturing, installation and maintenance- requires a gigantic effort by all stakeholders. Due to the distorted prices for energy, current market conditions are not suitable to trigger the necessary change.  
Post date: 3 lut 2017
Type: Aktualności

Na DecarbHeat initiative ma na celu łączenie dużych graczy ogrzewania i chłodzenia przemysłu i innych kluczowych interesariuszy. Razem mogą zrobić wzrok 100% węglowodorowych europejskie systemy ogrzewania i chłodzenia rzeczywistością. Inicjatywa składa się z DecarbHeat przemysłu kaucja %Deklaracji 00DecarbHeat wsparcia. Both zostanie oficjalnie otwarta do podpisu w #DecarbHeat 2017 forum  w Brukseli 11-12 maja 2017 roku.    
Post date: 1 lut 2017
Type: Termin

Position of industry and professional associations (EHPA, EPEE, eu.bac, Eurovent, EVIA and REHVA)  
Post date: 23 wrz 2016
Type: Aktualności

Post date: 28 gru 2015
Type: Termin

Post date: 2 sty 2013
Type: Publication

Through this group, we plan to share information and best practice examples on heat pump technology, as well as updates on policies that affect it. It is our purpose to make more people aware of this efficient, reliable and cost effective method of providing heating, cooling and hot water.
Post date: 31 sie 2012
Type: Temat

Array
Post date: 22 Maj 2012
Type: Termin