EU Member States

The countdown to transpose the revised Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) has started!  
Post date: 8 lis 2018
Type: Aktualności

The countdown to transpose the revised Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) has started!  
Post date: 17 paź 2018
Type: Aktualności

The countdown to transpose the revised Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) has started!  
Post date: 17 paź 2018
Type: Termin

Many stakeholders, from government officials to contractors on building sites, will be asking what are the main changes and how will they affect me? To answer these question, the European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings (EuroACE) has written a Guidance Note on the topic. It was launched at the recent C4E Forum event in Serock, Poland, which saw over 200 stakeholders coming together to debate and exchange on all issues surrounding energy efficiency in the Central and Eastern European region. 
Post date: 19 lip 2018
Type: Publication

W dniu 7 grudnia 2017 r., W kontekście grudniowego pakietu dotyczącego uchybień zobowiązaniom, Komisja Europejska ogłosiła, że ​​wysłała wezwania do usunięcia uchybienia, prosząc Grecję i Maltę o zapewnienie prawidłowego wdrożenia dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (dyrektywa 2010/31 / UE) .
Post date: 8 gru 2017
Type: Aktualności

Niniejsza publikacja zawiera przegląd najbardziej odpowiednich rocznych statystyk dotyczących energii dla Unii Europejskiej jako całości i dla każdego z jej państw członkowskich. Dane zawarte w tej kieszonkowej kieszonkowej pochodzą z kilku źródeł: z usług Komisji Europejskiej, organizacji międzynarodowych, takich jak Europejska Agencja Ochrony Środowiska i Międzynarodowej Agencji Energetycznej, a także z szacunków Komisji Europejskiej, gdy inne dane są niedostępne. Publikacja dzieli się na pięć części:
Post date: 5 paź 2017
Type: Publication

This Analytical Report, elaborated by the  European Construction Sector Observatory (ECSO), aims to draw a snapshot of the current skills situation in the construction sector in the EU-28, in the context of Construction 2020, the strategic policy agenda for the construction sector in Europe, specifically focusing on skills under the Thematic Objective 2 “Improving the human-capital basis of the construc
Post date: 29 sie 2017
Type: Publication

There are many BUILD UP news items referring to infringement, e.g.: http://www.buildup.eu/en/search/infringement   According to the EU treaties, the European Commission may take legal action – an infringement procedure – against an EU Member State that fails to implement EU law. The Commission may refer the issue to the European Court of Justice, which in certain cases can impose financial penalties.  
Post date: 18 lip 2017
Type: Ask the Experts

 
Post date: 4 lip 2017
Type: Publication

 
Post date: 22 cze 2017
Type: Publication