Interreg HeatNet

  Przejściowe strategii dla osiągnięcia niskich ciepła z węgla     HeatNet zajmie się problemem redukcji emisji CO₂ w krajach Północno-Zachodniej Europy (СЗЕ) poprzez stworzenie wspólnej wielonarodowej podejście HBE na dostawę odnawialnej i niskoemisyjnej ciepła (wł. ciepła odpadowego) dla budynków mieszkalnych i komercyjnych, opracowane i sprawdzone w 6 lokalnych systemów ciepłowniczych i chłodzenia sieci (PZT) w wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii, Francji i Holandii.  
Post date: 11 sie 2017
Type: Odnośnik