News & Events

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

MODERNÉ LED OSVETLENIE DOKÁŽE VÝRAZNE ŠETRIŤ ENERGIE A ELIMINOVAŤ NEGATÍVNE DOPADY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Share this Post:
Source: The Slovak Green Buildings Council (SKGBC)

Copyright © 2020 The Slovak Green Buildings Council (SKGBC) | Original source here | Original author: The Slovak Green Buildings Council (SKGBC) | Published Date: 14/12/2020

 

Šetrenie energií v spojení s osvetlením je veľkou témou poslednej dekády. Pritom práve správne  zvolené osvetlenie dokáže priniesť výraznú úsporu a má mnoho ďalších výhod. Platí to ako pre interiéry, tak aj pre exteriéry.

 

Kombinovaním sa dá usporiť viac

 

Pred pár rokmi uskutočnila spoločnosť Zumtobel v spolupráci s ďalšími odborníkmi výskum v administratívnej budove v meste Barcelona. Chceli zistiť, koľko elektrickej energie  sa ušetrí pri rôznych modelových situáciách. Do skúmania zahrnuli osvetlenie, kúrenie, ventiláciu, čerpadlá a klimatizáciu.

 

Z výsledkov výskumu vyplynulo, že najväčšia úspora sa dá dosiahnuť pri kombinácií kvalitného osvetlenia a pohyblivých žalúzií. Pri väčšej intenzite prenikajúceho svetla systém autonómne stiahne intenzitu umelého osvetlenia v priestoroch a následne postupne navyšuje.  

 

Dosiahne sa tak efektívne využitie denného svetla v pracovných priestoroch pri nižších intenzitách umelého, čoho výsledkom je šetrenie ako elektrickej energie, tak aj životnosti svietidiel. „V dnešnej dobe je už aj na Slovensku viacero budov vybavených kvalitným LED osvetlením, avšak kľúčové môžu byť riadiace systémy osvetlenia. Výskum v barcelonských kanceláriách ukázal, že najefektívnejšie šetrenie prináša, ak je osvetlenie prepojené s riadiacim systémom.

 

Dôležité je aj to, nainštalované systémy užívatelia aj správne využívali a neostalo iba pri drahom investíciách.“ hovorí Ing. Pavol Góra, Business Development Manager spoločnosti Zumtobel .

 

Počas jedného roka ušetrili vďaka špičkovému osvetleniu až neuveriteľných 41 percent energie.

 

Osvetlenie vplýva na zdravie človeka

 

Okrem šetrenia energií v súčasnosti dokáže osvetlenie reagovať aj na potreby a režim ľudí. Bioadaptívne osvetlenie má na človeka taký vplyv, že dokonca dokáže znížiť chorobnosť a naopak zvýšiť schopnosť vyrovnávať sa lepšie so stresom.

 

Celostný svetelný ekosystém dokáže prispôsobiť osvetlenie v budovách dennému svetlu, biorytmu či množstvu denného svetla v danom ročnom období. To podľa štúdií znižuje napríklad množstvo stresového hormónu či zvyšuje koncentráciu.

 

Spoločnosť Zumtobel Group v spolupráci s odborníkmi uskutočnili test, ktorý mal dokázať vplyv osvetlenia na človeka a na jeho pracovný výkon. Využili pri tom dve bežné kancelárie s podobnou rozlohou a prostredím.

 

Umiestnenie nábytku bolo rovnaké v oboch miestnostiach, rovnako ako množstvo denného svetla, ktoré prenikalo cez okná. Obe kancelárie boli vybavené šetrným LED osvetlením a rovnomernou distribúciou svetla.

 

Avšak intenzita a teplota osvetlenia sa líšili. Kým v jednej miestnosti bolo neustále osvetlenie s teplotou 4 000K a intenzitou 500 lx, v testovacej kancelárii zameranej na potreby ľudí v priebehu dňa sa teplota aj intenzita osvetlenia dynamicky menili.

 

„Získané dáta ukázali, že zamestnanci v miestnosti s dynamickým osvetlením sa vedeli lepšie vyrovnať so stresom, pociťovali menej napätia pri plnení bežných pracovných úloh a vykazovali lepší mentálny stav,“ približuje Ing.

 

Pavol Góra, Business Development Manager spoločnosti Zumtobel. Rovnako u nich bolo zaznamenané nižšie množstvo kortizolu, čo je stresový hormón ovplyvňujúci zdravie.

 

Ak sa aj účastníci ocitli v stresujúcej situácii, pociťovali počas jej riešenia menej napätia a boli schopní sa rýchlejšie upokojiť. Bioadaptívne osvetlenie zároveň zvýšilo ich koncentráciu a aktivitu. 

 

Moderné osvetlenie ušetrí samosprávam tisíce eur

 

Samosprávy môžu výmenou výbojkových svietidiel za nové LED osvetlenie dosiahnuť ročnú úsporu energie až 63,5 %. Ďalšie úspory prináša dynamická regulácia verejného osvetlenia, čím zároveň prispejú mestá a obce k podpore konceptu Smart City.

 

Ukazuje to príklad Belehradskej ulice v českom meste Ústí nad Labem, na ktorej vymenili svietidlá verejného osvetlenia. Výmenou výbojkových svietidiel s výkonom 150 W a inštaláciou 30 kusov nových LED svietidiel s výkonom 110 W sa dosiahla ročná úspora energie 13 627 kWh.

 

Ďalšie zníženie energetickej náročnosti prináša každoročne samotná regulácia výkonu LED svietidiel v závislosti od intenzity dopravy. Ročné úspory tu predstavujú 2 010 kWh.

 

Zmyslom projektu dynamickej regulácie verejného osvetlenia bola snaha o dosiahnutie výrazných úspor energie, zníženie svetelného znečistenia, predĺženie životnosti svietidiel, zvýšenie svetelnej účinnosti a zníženie produkcie oxidu uhličitého. Všetky stanovené ciele dosiahli.

 

Osvetlenie a jeho vplyv na životné prostredie

 

Verejné osvetlenie má nemalý vplyv na životný priestor. Je pri ňom nevyhnutné zachovávať opatrnosť a byť šetrný. Architektmi správne navrhnuté verejné osvetlenie a kvalitné technologické prevedenie dokáže výrazne minimalizovať dopad na ľudí aj na životné prostredie.

 

Naopak, bez dôsledného plánovania môže vonkajšie svetlo negatívne ovplyvniť správanie zvierat žijúcich v okolí obydlí a ľudí zase môže vyrušovať dopad svetla do ich domov a bytov.

 

Dôležité je nielen množstvo vyžarovaného svetla, ale aj jeho vlastnosti a kvalita. Pokiaľ má svetlo studenú farbu (t. j. namodralý vzhľad), prispieva k väčšiemu jasu a podporuje bdelosť chodcov, vodičov a cyklistov. Avšak pôsobí rušivo a spôsobuje zosvetlenie oblohy, teda svetelné znečistenie. Naopak, teplejšia farba svetla pomáha znižovať tieto nepriaznivé dopady.

 

Ako teda môžu výrobcovia vonkajšieho osvetlenia zodpovedne vyvážiť obidve priority? „Dopomáha tomu napríklad technológia miešania svetla NightTune – systém, ktorý automaticky upravuje množstvo aj farbu svetla vyžarovaného svetelným zdrojom tak, aby vyhovovalo presnému času v noci a úrovni premávky,“  hovorí Ing. Pavol Góra, Business Development Manager spoločnosti Zumtobel.

 

Technológia pracuje s miešaním svetla z teplých a studených LED diód, čím dosiahne vhodné osvetlenie pre rôzne účely a v presnom časovom harmonograme.