News & Events

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

EASME Workshop Financovanie energetickej efektívnosti v Poľsku, Českej republike, na Slovensku av Litve

Share this Post:

Shutterstock / Wolfilser

Táto udalosť, ktorá sa uskutoční 30. novembra 2017 vo Varšave v Poľsku, sa zameriava na výmenu osvedčených postupov z Poľska, Českej republiky, Slovenska a Litvy, ako aj na to, ako možno financovať energetickú účinnosť. Patrí sem použitie súkromných finančných prostriedkov a inovatívne finančné nástroje, najmä v odvetviach stavebníctva a priemyslu. Rečníci sa zamerajú na praktické skúsenosti s vývojom a štruktúrovaním a financovaním investičných programov v oblasti energetickej účinnosti. Podujatie poskytne dostatok času na rozpravu.

Podujatie organizuje Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) v spolupráci s Ministerstvom energetiky Poľska, Národným fondom pre ochranu životného prostredia a vodným hospodárstvom (NFOS) a iniciatívou OSN pre životné prostredie. Je súčasťou zmluvy o investíciách do udržateľných energetických investícií financovaných programom Horizont 2020 Európskej únie.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke podujatia na nižšie uvedenom odkazu.

Organiser:
Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)
Source Language:
English