News & Events

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Delavnica EASME | Financiranje energetske učinkovitosti v Italiji, na Hrvaškem in v Sloveniji

Share this Post:

Shutterstock / wk1003mike

Podpiranje investicijskega zagona v EU

Trenutne ravni naložb v trajnostno energijo niso dovolj za doseganje ciljev EU glede podnebja in energije za leto 2030. Uporaba zasebnih sredstev bo vedno bolj potrebna za zagotavljanje potrebnih naložb v energetsko učinkovitost in malih obnovljivih virov energije, zlasti v stavbah in podjetjih .

Cilj foruma za trajnostne vire energije (forumi SEI) je sodelovanje z nacionalnimi zainteresiranimi stranmi, da bi spodbudili obsežne naložbe in financiranje trajnostne energije. Forumi SEI gradijo na delih Evropske finančne skupine za energetsko učinkovitost (EEFIG) .

Forumi SEI organizirajo vrsto dogodkov po vsej EU, da bi prikazali najboljše prakse pri razvoju naložbenih projektov in programov trajnostne energije ter sodelovali pri dialogu s finančnim sektorjem, javnimi organi in vsemi zainteresiranimi stranmi, ki sodelujejo pri vlaganju v trajnostno energijo.

O tem dogodku

Namen tega dogodka je izmenjava najboljših praks iz Italije, Hrvaške in Slovenije ter še bolj v Evropi o tem, kako je mogoče financirati energetsko učinkovitost. To vključuje uporabo zasebnih sredstev in inovativnih finančnih instrumentov, zlasti v gradbenem in industrijskem sektorju. Govorniki bodo osredotočeni na praktične izkušnje pri razvoju, strukturiranju in financiranju naložbenih programov za energetsko učinkovitost. Dogodek bo omogočil čas za razpravo.

Dogodek organizira Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME ) v partnerstvu z italijanskim ministrstvom za gospodarski razvoj, Italijansko nacionalno agencijo za nove tehnologije, energijo in trajnostni gospodarski razvoj (ENEA), Italijansko združenje bank ( ABI) in pobudo OZN za okolje (UNEP FI). Je del pogodbe o forumih za trajnostno energijo , ki se financira s programom Horizon 2020 Evropske unije.

Predlimantni program je priložen.

Za registracijo sledite tej povezavi .

Organiser:
EASME - European Commission
Contact Email: Source Language:
English

Additional documents