News & Events

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Finansiering av Energieffektivitet i Danmark, Sverige och Finland

Share this Post:

Denna händelse, som kommer att äga rum den 19 Maj 2017 i Köpenhamn, Danmark, syftar till att dela med sig av bästa praxis från hela Norra Europa och vidare på hur energieffektiva investeringar kan finansieras. Detta innefattar användning av privata medel och innovativa finansiella instrument, framför allt i bygg-och industrisektorn. Talarna kommer att fokusera på praktisk erfarenhet i att utveckla och strukturera investeringsprogram; händelse kommer att ge gott om tid för diskussion.

 

Evenemanget anordnades som en del av en Hållbar Energi-Investeringar Forum kontrakt, som finansieras av Horisont 2020-ramprogrammet för Europeiska Unionen.

 

 

För ytterligare information om registrering, program etc., besök Europeiska Kommissionens hemsida på länken nedan

 

 

Organiser:
EC- European Commission
Source Language:
English